تبلیغات تبلیغات Ads
Image Post 110

جدول حقوق و دستمزد سال 97

 حقوق و دستمزد سال 1397 
شرح سال 96سال 97
حدالاقل دستمزد ماهانه 9,299,31011,112,675
حق مسکن ماهیانه 400,000400,000
حق بن (خوار و بار )1,100,0001,100,000
حق اولاد - یک فرزند 929,9311,111,268
حق اولاد - دو فرزند 1,859,8622,222,535
حق سنوات روزانه 17,00017,000
حق سنوات ماهانه 510,000510,000
حدالاقل دستمزد روزانه 309,977370,423
مجموع دریافتی افراد مجرد 10,799,31012,612,675
مجموع دریافتی افراد متاهل با یک فرزند 11,729,24113,723,943
مجموع دریافتی افراد متاهل با دو فرزند 12,659,17214,835,211
حقوق یک ساعت عادی با حدالاقل دستمزد 42,28950,535
حقوق یک ساعت اضافه کاری عادی با حدالاقل دستمزد 59,20470,749
                                               
جدول محاسبه حق بیمه سال 97
حقوق پایه 11,112,675
خوارو بار 1,100,000
جمع کل حقوق 12,212,675
------------------------- -------------
میزان کل حق بیمه 3,663,803
23 درصد سهم کارفرما2,808,915
7 درصد سهم کارگر 854,887
دسته بندی : قانون کار و بیمه تامین اجتماعی ، قانون کار ،